TERE TULEMAST RUKKILILLE LASTEAIA KODULEHEKÜLJELE

2016. aasta maikuus toimus suur Rukkilille Laulupäev "Koduväravast välja". Üks pilt räägib kui tuhat sõna, vaadake ja veenduge ise.

https://www.youtube.com/watch?v=fhu8ZrNs0CY

 

Oleme liitunud internetipõhise infosüsteemiga ELIIS. Lapsevanema jaoks on tegemist infosüsteemiga, kus antakse hea ülevaade lasteaias toimuvast/toimuma hakkavast ja lapse arengust. Õpetaja jaoks koondab süsteem kõik info ühte kohta kust see on kiiresti leitav ja kättesaadav ning kogu protsess paberivaba. 

Smile Talvel lasteaia uute suusasaabaste ja plastiksuuskadega õpivad lapsed lume olemasolul lasteaia territooriumil suusatama.

Smile Kevadel aga pistavad kõik oma pisikesed näpud mulda et panna oma rühma istutuskasti kasvama kõike head ja paremat. Supirohelist lõunasöögi peale raputamiseks, lilleilu vaasi võtmiseks ning sügisannid saavad korjatud peale suvepuhkust, et jätkuks teadmishimu mis kevadest sügiseni taimega juhtus!

Smile Rukkilille Lasteaed on Keila Alushariduse OÜ poolt asutatud tänapäevase keskkonnaga algselt kuue, nüüdseks juba 9 -rühmaline eralasteaed, mille uksest 01.septembril 2008 aastal astusid sisse esimesed pisipõnnid. Pidulik lindilõikamine toimus aprillis 2009 kultuuriminister Laine Jänese ja Keila linnapea Tanel Mõistuse poolt. Lasteaia õnnistas sisse Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles. Eripäraks on looduskaunis asukoht, lasteaia kõrval asuv terviserada, arhitektuuriline eripära, tegevuspesade olemasolu ning õppetegevuste läbiviimine lõimitult läbi kokandustegevuste. Laste vaheldusrikaste tegevuste läbiviimiseks ning lasteaia eripära tugevdamiseks on lasteaeda planeeritud laste kokkamis-, meisterdamis-, laulu- ja teabepesa. Ruumid on suured ja avarad, sisustatud lapsesõbraliku mööbli, arendavate mängu- ja õpivahenditega ning tänapäevase tehnikaga. Oluliseks peame traditsioonide kujunemist: ühisüritused lastele; üritused koos vanematega; üritused personalile; perekesksed üritused. Soodustame ja võimaldame õuesõppe võimalusi ning õpivaldkondade omavahelist lõimimist. Õuealal on erinevate kasutamisvõimalustega mängu-, spordi- ja liiklusväljak. Lasteaed toetab, motiveerib ning väärtustab positiivse ja loova mõttemaailmaga lapsesõbralikke häid pedagooge.

Rukkilille Lasteaias

Rukkilille Lasteaed on avatud 07.00-18.30

Rühmad on avatud 07.45-18.00

Valverühm töötab 07.00-07.45 ja 18.00-18.30 kokkulepitud rühmas.

Rukkilille Lasteaia kodukord

Koos kolmanda isikuga lasteaiast lahkumise avaldus

Iseseisvalt lasteaeda tulemise ja lasteaiast lahkumise avaldus

Rukkilille Lasteaia arengukava 2016-2020

Eralasteaed Rukkilill põhikiri