TERE TULEMAST RUKKILILLE LASTEAIA KODULEHEKÜLJELE

 

Oleme liitunud internetipõhise infosüsteemiga ELIIS. Lapsevanema jaoks on tegemist infosüsteemiga, kus antakse hea ülevaade lasteaias toimuvast/toimuma hakkavast ja lapse arengust. Õpetaja jaoks koondab süsteem kõik info ühte kohta kust see on kiiresti leitav ja kättesaadav ning kogu protsess paberivaba. 

Igal lapsevanemal tuleb lapse lasteaia-aastatel ette erinevaid küsimusi nagu, miks mu laps hammustab, lööb, jonnib, valetab, ei oska ikka veel potil käia, rääkida või lugeda, ei maga hästi, ei kuula sõna, ei korista oma tuba, on agressiivne, püsimatu või hajameelne vm

Meie lasteaed liitus Perekeskus Sina ja Mina lapsevanemate koolitusprogrammiga "Sina ja Mina Pereakadeemia", mis loodi just selleks, et vastata lapsevanemate küsimustele ja muuta seeläbi laste lasteaias käimine muretumaks. Pereakadeemia töötab põhimõttel, et iga lapsevanem osaleb aastas ühel lühiloengul, kus ta saab infot, kuidas oma last selles arenguetapis toetada. Vanem, kellel on lapsekasvatamise kohta rohkem küsimusi, saab täiendavalt osaleda grupinõustamisel ja koolitustel.
Lektoriteks on Perekeskus Sina ja Mina pereterapeudid ja psühholoogid. Koolitused on lapsevanematele tasulised ja toimuvad lasteaias. Soovi korral saab lisainfot Pereakadeemia kohta: www.sinamina.ee/pereakadeemia.

Smile Talvel lasteaia uute suusasaabaste ja plastiksuuskadega õpivad lapsed lume olemasolul lasteaia territooriumil suusatama.

Smile Kevadel aga pistavad kõik oma pisikesed näpud mulda et panna oma rühma istutuskasti kasvama kõike head ja paremat. Supirohelist lõunasöögi peale raputamiseks, lilleilu vaasi võtmiseks ning sügisannid saavad korjatud peale suvepuhkust, et jätkuks teadmishimu mis kevadest sügiseni taimega juhtus!

Smile Rukkilille Lasteaed on Keila Alushariduse OÜ poolt asutatud tänapäevase keskkonnaga algselt kuue, nüüdseks juba 9 -rühmaline eralasteaed, mille uksest 01.septembril 2008 aastal astusid sisse esimesed pisipõnnid. Pidulik lindilõikamine toimus aprillis 2009 kultuuriminister Laine Jänese ja Keila linnapea Tanel Mõistuse poolt. Lasteaia õnnistas sisse Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles. Eripäraks on looduskaunis asukoht, lasteaia kõrval asuv terviserada, arhitektuuriline eripära, tegevuspesade olemasolu ning õppetegevuste läbiviimine lõimitult läbi kokandustegevuste. Laste vaheldusrikaste tegevuste läbiviimiseks ning lasteaia eripära tugevdamiseks on lasteaeda planeeritud laste kokkamis-, meisterdamis-, laulu- ja teabepesa. Ruumid on suured ja avarad, sisustatud lapsesõbraliku mööbli, arendavate mängu- ja õpivahenditega ning tänapäevase tehnikaga. Oluliseks peame traditsioonide kujunemist: ühisüritused lastele; üritused koos vanematega; üritused personalile; perekesksed üritused. Soodustame ja võimaldame õuesõppe võimalusi ning õpivaldkondade omavahelist lõimimist. Õuealal on erinevate kasutamisvõimalustega mängu-, spordi- ja liiklusväljak. Lasteaed toetab, motiveerib ning väärtustab positiivse ja loova mõttemaailmaga lapsesõbralikke häid pedagooge.

Rukkilille Lasteaias

Rukkilille Lasteaed on avatud 07.00-18.30

Rühmad on avatud 07.45-18.00

Valverühm töötab 07.00-07.45 ja 18.00-18.30 kokkulepitud rühmas.

Rukkilille Lasteaia kodukord

Koos kolmanda isikuga lasteaiast lahkumise avaldus

Iseseisvalt lasteaeda tulemise ja lasteaiast lahkumise avaldus

Rukkilille Lasteaia arengukava 2016-2020

Eralasteaed Rukkilill põhikiri