TERE TULEMAST RUKKILILLE LASTEAIA KODULEHEKÜLJELE

 

AITÄH Ehe ja Ehtne käsitöö meistritele meisterdamismaterjali eest!

 

 

FreshGo kinkis lasteaiale 200 helkurvesti


FresfGo müügijuhi Priit PLaado sõnul on helkurvestide kinkimine Rukkilille lasteaiale nende hea tahte avaldus. "Selleks et lapsi märgataks ja neil oleks turvalisem liigelda on helkurvestide kandmine meie kliimas vältimatu," ütles Priit Plaado. "Uued vestid on kerge selga panna, helkurribad kulumata ja pimedas kaugele näha", kiitsid lasteaia töötajad. Eesti kapitalil põhinev e-pood FreshGo vahendab kaupu nii Stocmannist kui väiketootjatelt, lisaks toidukaupadele toob nende kuller koju ka Aphoteka ja Büroomaailma smüüdavaid tooteid.

Keila Leht 14.12.2018

 

 

 

Mis on uudist Peresõbraliku tööandja projekti raames

Loe kui hästi meil läks Harju Elu ja Keila Lehe artiklitest:

http://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=keilaleht20170922.2.8.1&e=-------et-25--1--txt-txIN%7ctxTI%7ctxAU%7ctxTA-----------

http://www.harjuelu.ee/2017/09/11021/hoolivus-toi-keila-lasteaiale-ministri-tunnustuse/ 

Keila Rukkilille Lasteaial on hea meel, et Pere ja töötajasõbraliku tööandja märgise taotlusvoorus osales 66 ettevõtet, kelle seast valiti välja 40 ning lasteaedade esindajatena oleme meie ainukesed.
Töötajate töö- ja pereelu parema ühitamise võimaluste tagamiseks toetatakse ja nõustatakse tööandjat pikaajaliselt, mis võimaldab püsivalt ja jätkusuutlikult muuta organisatsioonikultuuri ja keskkonda peresõbralikumaks. Seetõttu on märgise saamise protsess pikaajaline ja mitmete toetavate tegevustega seotud. Küll aga algmärgise väärilised oleme juba selle aasta augustikuust.

     

   
   
Fotod: Ann Vaida ja erakogu

 

Keila Rukkilille lasteaial avanes tore võimalus jagada oma
kogemusi Pere-ja töötajasõbraliku tööandja programmis osalemise kohta Pärnu
Kellukese lasteaiaga. Kellukese lasteaia töötajatel oli palju küsimusi ning
uudistati mööda maja, oli rõõmsat äratundmist, et nii  saab ja võib ning
tõdemist, et võtame ette ja teeme ära!
Peresõbraliku tööandja programm. Keila Rukilille lasteaias kogemusi omandamas 21.06.18 vasakult paremale: Tiiu Lumi (Kokk), Ebe-Kai Vares (Õpetaja), Irina Maslovskaja
(Õpetaja), Ülle, Nõmm, Marika Merila (Direktor), Maarit Kiviselg(Õppealajuhataja), Astrid Hallikas

 

 

 

 

 

 

ASSISTENDID ASUSID KUTSET OMANDAMA

Keila Rukkilille Lasteaial avanes
suurepärane võimalus koolitada Tallinna Tervishoiukõrgkoolis oma töötajaid.

Alates selle aasta maist saavad aasta jooksul lapsehoidja kutse meie 9 toredat assistenti: Monica Bode, Liis Kõrs, Sirje Tammejuur, Annelii Eglit, Virve Adoberg, Kadi Kodu, Elle Paju, Ly Kask ja Larissa Friedenthal.

Õppima hakatakse töökohapõhise õppe ehk õpipoisiõpe kutseõppe vormi järgi, mille puhul õpilane läbib ühe kolmandiku õppest koolis ja kaks kolmandikku erialases ettevõttes – lühidalt PRÕM-is.  Selline töökohapõhine õpe sobib paljudelenoorele esimese eriala omandamiseks, täiskasvanule ümberõppeks või uue eriala omandamiseks,
töötajale erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks. Eriti hea meel on põhjaliku õppekava üle, mis annab uusi teadmisi  lapse arengupsühholoogia ja esmaabi kohta, samuti saadakse ülevaade, kuidas toime tulla väljakutset esitavate lastega, õppekavas on planeeritud palju suhtlemist, grupitöid ja teiste majapõhiseid praktikaid, ole ainult ise piisavalt uudishimulik ning võta!

 

RUKKILILLE LASTEAIA ÕPETAJAD JA ASSISTENDID OSALESID KARJÄÄRINÕUSTAMISE TÖÖTOAS "KUI TÖÖRÕÕM MÄNGIB PEITUST"

Rukkilille lasteaia pea kogu kollektiivil õnnestus osaleda kahel järjestikusel teisipäeval Eesti Töötukassa poolt korraldatud karjäärinõustamise grupitööl "Kui töörõõm mängib peitust", grupitööd toimusid 10. ja 17. oktoobril. Koolitusel osalesid nii õpetajad kui ka assistendid. Tegemist oli kerge tagasi- ja/või endasse vaatamisega, enda olemuse analüüsiga, mis, miks ja kuidas mind ennast tegelikult üks või teine sündmus kõnetab. Läbiviijaks oli Eesti Töötukassa karjäärinõustaja  Anna-Liisa Lepasepp, kes oskas selle 1,5 h jooksul panna inimesed kõnelema, pisut vaidlemagi neile oluliste teemade üle, samas ise malbelt naeratades ja elust enesest igasuguseid näiteid tuues.
Nimetagem seda "mõtete" tuulutamiseks, korrastamiseks, aga tagasiside
oli nii õpetajatelt kui assistentidelt positiivne, selline kogemus meil veel
puuduski!

   

RUKKILILLE LASTEAED OSALES OECD rahvusvahelises alushariduse pilootuuringus

 

Lasteaia õppe ja kasvatuse oluliseks põhimõtteks on lapse individuaalsuse ja arengu toetamine kodu ning lasteaia koostöös. Eestis ei ole seni alushariduse valdkonnas läbi viidud terviklikku rahvusvahelist eelkooliealiste laste arengu uuringut.
Haridus- ja Teadusministeerium koostöös SA Innove ja Tallinna Ülikooliga viib 2017-2020 läbi OECD rahvusvahelise alushariduse pilootuuringu International Early Learning (for Child Well-being) Study (IELS), mille eesmärgiks on uurida 5-6 aastaste laste sotsiaalseid, emotsionaalseid ja kognitiivseid oskusi ning laste individuaalsuse, kodu ja lasteaia mõju alusharidusele. Uuring hõlmab laste arengu hindamist ja lastevanemate ning õpetajate küsitluse läbiviimist. Käesoleva uurimuse tulemused on aluseks lapse arengu hindamisinstrumendi ja Eesti alshariduse süsteemi arendamsiel. Uuring võimaldab muuta Eesti lasteaedade positiivsed praktikad nähtavaks teistele riikidele.
Rukkilille Lasteaed on valitud IELS eeluuringu valimisse. Eeluuringus, mis toimub ajavahemikus 16.oktoober-15.detsember 2017, osalevad lasteaiast juhuvalimiga lapsed, nende vanemad ja õpetajad. Lasteaias viiakse läbi uuring kahel päeval koolitatud uuringu läbiviijate poolt. Arengu hindamine on lastele lõbus ja mänguline sisaldades lastele lihtsaid lugusid ja mänge, hindamisel kasutatakse vahendina Android tahvelarvutit.

 

 

TÖÖVARJUPÄEV!

 

 

 

https://www.facebook.com/events/312007469628217/permalink/357234215105542/

Ootame taas toredaid koolinoori Töövarjupäeva raames endale külla!


Kui Sa oled oma loomult rõõmsameelne, aktiivne, mänguhimuline ja loov -
Sulle meeldib liikuda, laulda, joonistada, meisterdada,
tunned rõõmu
avastamisest ja tahad oma oskuseid proovile panna, siis ➡️OOTAME JUST SIND⬅️ meie hulka. Rõõmsameelsust peab jätkuma ka õuealale.

Meil on 9 toredat õpetajat, kes igaüks omamoodi andekas, lisaks 9 õpetaja assistenti, kokk ja koka-abi, eripedagoog ja liikumisõpetaja, kes on valmis oma kogemusi lahkelt jagama.

Tule ja ära ainult varjuta, vaid tule ja sära koos meie majas töötavate
inimestega, tule - Sa ei kahetse, võid leida oma kutsumuse terveks
eluks!


Töövarjupäev 2017 aastal, kui taaskordne vahva kogemus!


 

Hea ametiesindaja ja Rajaleidja töövarjupäeval osaleja!
Soovime Teid tänada, et olite valmis suurendama noorte teadlikkust ja panustama nende karjääri kujundamisse. Hindame Teie valmisolekut väga ja loodame, et järgmisel aastal olete samuti nõus projektis osalema.
Suured, suured tänud ja kummardused kaasalöömise eest! Aitäh! 

https://youtu.be/q4XimRQVug8 

 


Alates 2016.a. sügisest osaleme õuesõppe projektis "Take me out", mille käigus saavad Rukkilille Lasteaia õpetajad täiendada ja kogemusi ammutada Eestist väljaspool. 
Vaata meie toredaid videosid klõpsates alljärgnevatel märksõnadel!

Talvel õues vahva!
Õpime õues!
Kevadine õuesõpe!
Talgupäev!

Ja vahvaid videosid muudkui tuleb ja tuleb! 

https://www.youtube.com/watch?v=mK0CiO7UB14
https://www.youtube.com/watch?v=VYD43lRWcQY

https://www.youtube.com/watch?v=LTez_tFm2cU
https://www.youtube.com/watch?v=i8YjtMu2TTQ

 

Oleme liitunud internetipõhise infosüsteemiga ELIIS. Lapsevanema jaoks on tegemist infosüsteemiga, kus antakse hea ülevaade lasteaias toimuvast/toimuma hakkavast ja lapse arengust. Õpetaja jaoks koondab süsteem kõik info ühte kohta kust see on kiiresti leitav ja kättesaadav ning kogu protsess paberivaba. Liitumisvõimalus http://www.eliis.ee kodulehe kaudu. 

Smile Talvel lasteaia uute suusasaabaste ja plastiksuuskadega õpivad lapsed lume olemasolul lasteaia territooriumil suusatama.
Vaata videot meie õuesõppest suuskade seltsis!

Smile Kevadel aga pistavad kõik oma pisikesed näpud mulda et panna oma rühma istutuskasti kasvama kõike head ja paremat. Supirohelist lõunasöögi peale raputamiseks, lilleilu vaasi võtmiseks ning sügisannid saavad korjatud peale suvepuhkust, et jätkuks teadmishimu mis kevadest sügiseni taimega juhtus!

Smile Rukkilille Lasteaed on Keila Alushariduse OÜ poolt asutatud tänapäevase keskkonnaga algselt kuue, nüüdseks juba 9 -rühmaline eralasteaed, mille uksest 01.septembril 2008 aastal astusid sisse esimesed pisipõnnid. Pidulik lindilõikamine toimus aprillis 2009 kultuuriminister Laine Jänese ja Keila linnapea Tanel Mõistuse poolt. Lasteaia õnnistas sisse Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots.

Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles. Eripäraks on looduskaunis asukoht, lasteaia kõrval asuv terviserada, arhitektuuriline eripära, tegevuspesade olemasolu ning õppetegevuste läbiviimine lõimitult läbi kokandustegevuste. Laste vaheldusrikaste tegevuste läbiviimiseks ning lasteaia eripära tugevdamiseks on lasteaeda planeeritud laste kokkamis-, meisterdamis-, laulu- ja teabepesa. Ruumid on suured ja avarad, sisustatud lapsesõbraliku mööbli, arendavate mängu- ja õpivahenditega ning tänapäevase tehnikaga. Oluliseks peame traditsioonide kujunemist: ühisüritused lastele; üritused koos vanematega; üritused personalile; perekesksed üritused. Soodustame ja võimaldame õuesõppe võimalusi ning õpivaldkondade omavahelist lõimimist. Õuealal on erinevate kasutamisvõimalustega mängu-, spordi- ja liiklusväljak. Lasteaed toetab, motiveerib ning väärtustab positiivse ja loova mõttemaailmaga lapsesõbralikke häid pedagooge.

Rukkilille Lasteaias

Rukkilille Lasteaed on avatud 07.00-18.30

Rühmad on avatud 07.45-18.00

Valverühm töötab 07.00-07.45 ja 18.00-18.30 kokkulepitud rühmas.

Rukkilille Lasteaia kodukord

Koos kolmanda isikuga lasteaiast lahkumise avaldus

Iseseisvalt lasteaeda tulemise ja lasteaiast lahkumise avaldus

Rukkilille Lasteaia arengukava 2016-2020

Eralasteaed Rukkilill põhikiri

TÖÖPAKKUMISED