KOKANDUS

Meie lasteaia omapäraks on õppetegevuste läbiviimine lõimitult läbi kokandustegevuste. Kokkavad nii suured kui väikesed! Siin pisivalik pilte töödest-tegemistest.